Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke meisjes-vereeniging: Hulp en ondersteuning

Naam Christelijke meisjes-vereeniging: Hulp en ondersteuning
Plaats Nijkerk
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Weduwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Uitreiking van kleedingstukken aan arme gezinnen en weduwen.' (Blankenberg)

Activiteit

'Uitreiking van kleedingstukken aan arme gezinnen en weduwen (....) 'men beperkt zich niet tot een bepaald kerkgenootschap' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 460.