Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Eendracht tot werkverschaffing

Naam Eendracht tot werkverschaffing
Plaats De Krim
Provincie Overijssel
Begindatum 1892 (eerste vermelding)
Einddatum 1894 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'arbeiders in de winter, door het laten maken van matten, in de gelegenheid te stellen, zoveel te verdienen, dat zij in de voornaamste behoeften kunnen voorzien'

Activiteit

door arbeiders in de winter matten te laten maken hen in de gelegenheid te stellen zoveel te 'verdienen, dat zij in de voornaamste behoeften kunnen voorzien'. (archiefgegevens)

Oprichters

Waarschijnlijk degenen die het gemeentebestuur in kennis stelden van de oprichting van de vereniging, te weten: 'J.W. Kroeze, pres., J. Niterink, secr., T. Horstra, penn.'

Bestuursleden

in 1892:

J.W. Kroeze, pres., J. Niterink, secr., T. Horstra, penn.'

in 1894:

'voorzitter J. Dorgelo, sec. G. Broekman, penningmr. Johs Dorgelo, J.H. Kollen, J.G. Bronstrup, J. Niterink, A. Veneman, H. Jansen, J.W. Kroeze, G. Visser, T. Horstra, F. Heitbrink en H. Melenhorst.’ (archiefgegevens)

Koninklijk Besluit 31 januari 1894 nr. 30
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de op het internet gevonden

'Excerpten archief Gramsbergen, ingekomen stukken 1892' en idem 1894. Zie: www.hardenberg.nl/smartsite.shtml?id=24128, (geraadpleegd op 10 september 2010)

Archief

In het archief van de Gemeente Gramsbergen, dat onder nummer 11 wordt bewaard in het Gemeentearchief Hardenberg, bevindt zich onder de ingekomen stukken 1892 de ‘Kennisgeving dat ondergetekenden ingezetenen van de Krim een vereniging tot werkverschaffing hebben opgericht, die zich ten doel stelt, de arbeiders in de winter, door het laten maken van matten, in de gelegenheid te stellen, zoveel te verdienen, dat zij in de voornaamste behoeften kunnen voorzien; met verzoek aan de gemeenteraad de commissie geldelijk te steunen, ondertekend door de commissie J.W. Kroeze, pres., J. Niterink, secr., T. Horstra, penn.’

Bovendien bevat het archief, onder de ingekomen stukken 1894, twee schriftelijke verzoeken van de vereniging 'Eendracht' tot werkverschaffing en wel:

het 'Verzoek van de vereniging "Eendracht" tot werkverschaffing te de Krim (goedgekeurd bij K.B. van januari 1894) om subsidie, secretaris J. Niterink 1894' en het 'Verzoek van de leden van "de Eendracht" te de Krim om een huis van bewaring aldaar voor 2 of 3 personen te bouwen, er komen veel personen doortrekkend, bedelend of van verdacht allooi, de veldwachter moet hen ergens kunnen opsluiten, ondertekend door voorzitter J. Dorgelo, sec. G. Broekman, penningmr. Johs Dorgelo, J.H. Kollen, J.G. Bronstrup, J. Niterink, A. Veneman, H. Jansen, J.W. Kroeze, G. Visser, T. Horstra, F. Heitbrink en H. Melenhorst.' Zie voor de op internet geplaatste 'Excerpten archief Gramsbergen - ingekomen stukken' over 1892 en 1894: www.hardenberg.nl/smartsite.shtml?id=24128. (geraadpleegd op 10 september 2010)