Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdadigheids-Vereeniging

Naam Liefdadigheids-Vereeniging
Plaats Gouda
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1865
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'tot ondersteuning van Armen en Ongelukkigen'

Activiteit

'De Dames houden zich hoofdzakelijk onledig met het vervaardigen en uitdeelen van kleedingstukken, daartoe in staat gesteld door giften van liefdadige personen.'

Bestuursleden

P.J. van Leeuwen, presidente (1894); mej. M. Zwanenburg, penningmeesteresse in 1894 en presidente in 1899; C. Hermans, lid in 1894, penningmeesteresse in 1899; C. Canevascini, lid in 1894 en 1899; mej. M.J. de Graaf, lid in 1894 en 1899 en presidente in 1903; mej. E. Sandmann, lid in 1894 en 1899.

De Almanak van 1903 vermeldt slechts de presidente en penningmeesteresse resp. de dames M. de Graaf en M.L. Bertels.

 

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 481.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 290.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 626.