Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Jonge-Meisjes-Vereeniging "Wees een Zegen"

Naam Christelijke Jonge-Meisjes-Vereeniging "Wees een Zegen"
Plaats Dalfsen
Provincie Overijssel
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

onderstand te verlenen in ligging en dekking

Activiteit

'De onderstand is uitsluitend in ligging en dekking, waarvan jaarlijks een uitdeeling plaats heeft; het overige wordt aan liefdadige instellingen binnen en buiten de gemeente geschonken. Men wendt zich tot de presidente of den vice-presidente. Het bestuur onderzoekt de behoefte en beslist op de aanvrage.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 463.