Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot weezenverpleging voor Zuid- en Noord-Beveland

Naam Vereeniging tot weezenverpleging voor Zuid- en Noord-Beveland
Plaats Goes
Provincie Zeeland
Begindatum 1883 (eerste vermelding)
Einddatum 1934 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

de verzorging en opvoeding van weezen in de eerste plaats, zoo mogelijk ook van half-verweesde en van verlaten kinderen, uit Zuid- en Noord-Beveland. (Goossens)

Activiteit

het financieren van de verzorging en opvoeding van weezen en 'zoo mogelijk ook van half-verweesde en van verlaten kinderen, uit Zuid- en Noord-Beveland'.

Voortzetting van

de Vereeniging ter verzorging van weezen, genaamd "Weeshuis voor Zuid- en Noord-Beveland", te Kloetinge, opgericht in 1871.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit 5 directeuren en 3 directrices. (Economist)

Koninklijk Besluit 23 april 1883 nr. 29
Staatscourant

15-06-1883

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1267
Verantwoording gegevens

Gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de beschrijving van het archief in 'De archieven in Zeeland' (Alphen a/d Rijn 1979).

ad leden en bestuursleden:

ontleend aan de vermelding over de bestuursleden in L.J. de Bruyn Kops (red.), De Economist. Tijdschrift voor alle Standen tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van Staatshuishoudkunde 32e jrg (1882/3) 839.

Opmerkingen

ad begindatum:

De vereniging is ná 1875, wanneer zij blijkens het reglement van dat jaar nog te Kloetinge (gemeente Goes) gevestigd is, heropgericht.

 

Archief

Het archief van de Vereeniging tot Wezenverpleging voor Noord- en Zuid-Beveland 1867-1934 bevindt zich in het Gemeentearchief Goes (0,75 m.; inventaris (nog niet op de website van het gemeentearchief te raadplegen).