Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Weesp

Naam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Weesp
Plaats Weesp
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1799 (eerste vermelding)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Ouderen, Weduwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en haar afdelingen waren primair gericht op het 'beschaven' van het volk, het department Weesp verzorgde daarnaast warme maaltijden voor de armen, bij voorkeur voor weduwen en bejaarden.

Activiteit

Het Departement tot het Nut van het Algemeen te Weesp installeerde een Commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen. 'De uitdeelingen hebben plaats aan alle behoeftigen (bij voorkeur weduwen en oude lieden) zonder onderscheid van Godsdienstige gezindte. Ze worden tweemaal in de week gehouden gedurende twaalf à veertien weken in de winter.' (Blankenberg)

Afdeling van

departement van de landelijke Maatschappij tot Nut van het Algemeen, opgericht in 1784 en gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 489-490.

Gegevens, inclusief eerste vermelding, ontleend aan de beschrijving van het verenigingsarchief.

ad einddatum:

geen; het departement bestaat nog, zie http://www.nutalgemeen.nl/index001.html, geraadpleegd op 3 december 2010.

opmerking ad leden:

W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers (reds.), Om het Algemeen Volksgeluk Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam 1984) 65. Uitgave van het Nut.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestantse inslag die in de loop der tijd minder dominant werd.

ad leden:

Tot circa 1900: mannen, zonder dat vrouwen expliciet werden uitgesloten, ze waren gewoon geen lid. Mijnhardt schrijft over het jaar 1864: 'Aan het afzonderlijk lidmaatschap van de vrouw werd toen nog helemaal niet gedacht. Dat komt pas weer 35 jaar later.' (Mijnhardt/Wichers)

Archief

In het Streekarchief Gooi en Vechtstreek bevinden zich onder de toegangsnummers 70 en 72 de archieven van Het Departement Weesp van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1799-1920 en van de Commissie tot uitdeling van warme spijzen, de Soepcommissie van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1810-1944

(van geen van beide archieven is een inventaris beschikbaar)

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Peelen, Barent, Feestrede ter viering van het vijfentwintig jarig bestaan van het departement Weesp, der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, gehouden in de kerk der Hervormde Gemeente aldaar, op woensdag, den 15den september (1824).
  • Vaarberg, J. C., Feestzangen bij de viering van het vijf en twintig jarig bestaan van het departement Weesp, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op woensdag den 15den september 1824 (1824).