Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Megadlé Jethomim" (opvoeding van weezen)

Naam Vereeniging "Megadlé Jethomim" (opvoeding van weezen)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd. Derksen b.v. schrijft: Megadlé Joethomin.
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Begindatum 1867 (oprichting)
Einddatum 1943 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Wezen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

geheele of gedeeltelijke verzorging, opvoeding, voorziening in het maatschappelijk en godsdienstonderwijs en opleiding tot ambachten of betrekkingen van behoeftige ouder- en vaderlooze jongens en meisjes tot het Israëlitische Kerkgenootschap behoorende (Goossens)

Activiteit

In de praktijk genoten gemiddeld zo'n 5 à 6 joodse wezen gelijktijdig in Meppel een dergelijke verzorging.

Koninklijk Besluit 28 juni 1879 nr. 22
Staatscourant

14 augustus 1879

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2207
Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum, activiteit, archief (geschreven) en einddatum:

S.C. Derksen, Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel) (Meppel 1988) 151.

Opmerkingen

ad einddatum:

De joodse gemeente van Meppel ging in oktober 1943, met het wegvoeren van de meeste leden ervan, ten onder.

Archief

Derksen vermeldt hierover: 'Een geweldige handicap bij het schrijven was dat alle archiefgegevens van de joodse gemeente te Meppel, inclusief de notulen, in de oorlog of kort daarna verloren zijn gegaan.'