Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van Weldadigheid onder bescherming van den Heiligen Joseph

Naam Vereeniging van Weldadigheid onder bescherming van den Heiligen Joseph
Alternatieve namen
  • Vereeniging Heilige Joseph (Blankenberg)
  • Vereeniging tot Weldadigheid onder bescherming van den Heiligen Joseph (archieftitel)
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1869 (eerste vermelding)
Einddatum 1928 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (landelijk), Meisjes, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het opnemen van verwaarloosde kinderen, de verpleging van behoeftige katholieke weesmeisjes en de bevordering van het katholiek onderwijs vooral voor de armen der Parochie van den H. Bonifacius te Zaandam (Goossens)

Activiteit

het financieren van de opname van verwaarloosde kinderen, de verpleging van behoeftige katholieke weesmeisjes en de bevordering van het katholiek onderwijs vooral voor de armen van de parochie van den H. Bonifacius te Zaandam (Goossens)

'Behalve het verstrekken van onderwijs wijdt de Vereeniging van Weldadigheid, onder bescherming van den H. Joseph (...) zich ook aan de opneming van jonge weesmeisjes en voor zooverre de ruimte het toelaat, van behoeftige halfweezen.' (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

Het St. Joseph Gesticht te Zaandam. (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 5 april 1890 nr. 28
Staatscourant

30 mei 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3380
Verantwoording gegevens

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 664.

De overige gegevens, inclusief de laatste vermelding, zijn ontleend aan de archiefomschrijving.

Archief

Het archief van de 'Vereniging tot Weldadigheid onder Bescherming van den Heilige Joseph' 1869–1928 wordt onder toegangsnummer PA-346 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad (0,08; plaatsingslijst, nog niet op de website van het Gemeentearchief te raadplegen; openbaar).