Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwen Geheel-Onthouders Bond

Naam Vrouwen Geheel-Onthouders Bond
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1900 (eerste vermelding)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

tegen de 'vloek der drinkgewoonten' strijden en 'den zegen der onthouding' propageren onder vrouwen en meisjes

Activiteit

'De leden werken op zeer praktische wijze, door het drukken en verspreiden van brochures, speciaal voor moeders, door openbare vergaderingen, die zoo aanlokkelijk mogelijk gemaakt worden en door het organiseren van clubjes met meisjes, waar onder vertrouwelijken omgang tusschen meisjes en leidsters op den vloek der drinkgewoonten en den zegen der onthouding wordt gewezen.'

Bestuursleden

Mevr. Schreuder-Tours in Den Haag, voorzitste. (Crommelin, 242)

Verantwoording gegevens

H.W. Crommelin, 'Een jaar Strijdens. Overzicht over 1900', in: J.J.P. Valeton, J.J. Knap en C. van Krevelen (reds.), Het werk der liefde. Tijdschrift gewijd aan de wetenschappelijke bestrijding der drinkgewoonten, 7e jrg (1901) 242.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief.

ad leden:

Rond 1900 telt de vereniging 115 leden verdeeld over de 3 afdelingen en 27 'voorstandsters'. (Crommelin)