Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen

Naam Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen
Plaats Alblasserdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

'Onderstand aan behoeftige kraamvrouwen wordt eerst verleend bij de geboorte van het derde kind, men schenkt linnen, kinderkleederen en versterkende middelen, gedurende 9 dagen na de geboorte.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 789.