Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nutshulpbank te Utrecht

Naam Nutshulpbank te Utrecht
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 12 februari 1852 (oprichting)
Einddatum 1999 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

te trachten 'de woeker te bestrijden door leningen aan neringdoenden te geven tegen een billijke rente' (inventaris)

 

art.1. van het 'Concept-reglement voor de Hulpbank':

'Het doel der Hulpbank is, om minvermogende ambachts- en handwerkslieden, landbouwers, neringdoende en andere nijvere personen, door geldelijk voorschot in eenig bedrijf of beroep te ondersteunen, op eene wijze, dat, met opwekking van zuinigheid en spaarzaamheid, hun welstand wordt bevorderd.' (De Hulpbank, Bijlagen, 1).

Activiteit

'In 1852 bestond het kapitaal uit 300 aandelen á f 50,- (...). De leningen werden door commissarissen verstrekt tijdens de zogenaamde "zittingen", waarbij de aanvrager altijd voor iemand moest zorgen die borg voor hem stond.' (inventaris)

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van het departement Utrecht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het departement bezat volgens reglement altijd '10% van de aandelen'.

Oprichters

het departement Utrecht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan de inventaris van het archief van de Utrechtse Nutshulpbank

ad laatste vermelding:

ontleend aan de literatuur over de vereniging

De Hulpbank te Utrecht komt ook voor in de vergelijkende studie van Ierse, Britse, Duitse en Nederlandse hulpbanken van J. van der Heim, De Hulpbank als middel tot voorkoming van armoede beschouwd door jhr. mr. - (Amsterdam 1854) 24, 25, 39 enz.

Opmerkingen

ad richtgroep:

werklozen, vooral preventief

Archief

Het archief van de Nutshulpbank te Utrecht 1852-1983 wordt onder toegangsnummer 798-3 bewaard in het Utrechts Archief.

Archiefstukken m.b.t. de Hulpbank in het archief van het departement Utrecht van de Mij. tot Nut van 't Algemeen:

Huishoudelijk reglement, 1866 en z.j.;

Reglementen, 1854, 1882, 1900, 1914, 1927

Jaarverslagen, 1853, 1865, 1874-1876, 1878-1879, 1891, 1894, 1901, 1926-1934, 1936

Stukken uit de correspondentie van het bestuur van de Nutshulpbank met het bestuur van het departement Utrecht, 1851-1935;

Balansen, winst- en verliesrekeningen, 1852-1875, 1894, 1899-1901, enz.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Utrechts Archief
Naam collectie Nutshulpbank te Utrecht
Beheersnummer 798-3
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Notulen ja

Notulen van vergaderingen van aandeelhouders 1852-1927

Notulen van de vergaderingen van het bestuur  1870-1923

Notulen van de commissie uit het bestuur, belast met het geldelijk beheer 1866-1935

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen over 1852-1910, 1912-1913, 1938

Correspondentie ja

Brievenboeken 1852-1928

Financiƫle stukken ja

Kasboek  1917-1930

Overige stukken ja

Receptieboek t.g.v. het 100-jarig bestaan, 1952

Stukken betreffende het 125-jarig bestaan 1977-1978

Stukken betreffende het 125-jarig bestaan, 1977-1978Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Jacobs, H.G.R., "Het lenen van geld is geen schande". Nutshulpbank Utrecht 1852-1999 (Utrecht 2005).
  • 'Nutshulpbank; 110 jaar strijd tegen woeker,' in: Utrechts Nieuwsblad van 2 december 1962.