Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ter "Verbetering der Arbeiders-woningen te 's-Hertogenbosch"

Naam Vereeniging ter "Verbetering der Arbeiders-woningen te 's-Hertogenbosch"
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1862 (eerste vermelding)
Einddatum 1862 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om door aanbouw van nieuwe en verbetering van bestaande woningen aan den arbeidenden stand te 's-Hertogenbosch goede en goedkoope huisvesting te bezorgen (Goossens)

Activiteit

het financieren van de aanbouw van nieuwe en verbetering van bestaande woningen ten behoeve van de  de arbeidersstand te 's-Hertogenbosch

Koninklijk Besluit 22 augustus 1862 nr. 47
Staatscourant

07-09-1862

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1783
Opmerkingen