Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Jonge Dochtersvereeniging

Naam Christelijke Jonge Dochtersvereeniging
Plaats Herveld/Valburg
Provincie Gelderland
Begindatum 1867 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Vanuit haar christelijke overtuiging probeerde deze vereniging ook wat te betekenen voor de minder bedeelden in de gemeente Valburg'. (Versluis)

Activiteit

het naaien van kleding, dekens, lakens en werkschorten, om deze vervolgens onder de armen te verdelen

Verantwoording gegevens

T.G.M. Versluis, Mathilde Jacques Chevallier 1853-1909. Een portret van een burgemeester rond 1900 (Kesteren 1999) 79.

Opmerkingen

ad begindatum:

'Tijdens de winter van december 1899 werd (....) het 32ste jaarfeest van de Christelijke Jonge Dochtersvereniging gehouden.'