Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap der Moederlijke Weldadigheid

Naam Genootschap der Moederlijke Weldadigheid
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Begindatum 1834 (eerste vermelding)
Einddatum 1950 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Tegemoetkoming in de behoeften van een schamel gezin op een tijdstip dat deze aanmerkelijk staan vermeerderd te worden.'

 

Activiteit

'Deze instelling verleent hulp aan kraamvrouwen van alle gezindten; zij moeten 3 jaar in de gemeente E. hebben gewoond en ontvangen eerst bij haar 3de bevalling onderstand. Gegeven worden: kleedingstukken voor moeder en kind, beddelakens, bons voor versterkende middelen en brandstoffen, gedurende 6 weken. De (6) damesbestuurderessen bezoeken de kraamvrouwen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 800.

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefbeschrijving.

Archief

Het archief van de Maatschappij van Moederlijke Weldadigheid te Enschede 1834-1950 bevindt zich in het Stadsarchief Enschede onder toegangsnummer 95 (0,15 m.; nog niet op de website van het Stadsarchief te raadplegen)
.