Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Chinoeg Hangouriem

Naam Vereeniging Chinoeg Hangouriem
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1884 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Jongens, Mannen (algemeen)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het opleiden van joodse jongens/mannen tot timmerman

Activiteit

het organiseren en financieren van een opleiding van arme joodse mannen tot timmerman

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan het 'Reglement der Vereeniging Chinoeg Hangouriem [onderwijs aan timmerlieden]. c. 1884 - 8° Br.Ros. Regl.B-3 Amsterdam, c. 1884 microfiche nr. 5. Dit reglement is opgenomen in de collectie 'Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de UVA

Opmerkingen