Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Dordrecht

Naam Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Dordrecht
Alternatieve namen
  • Commissie tot opbeuring (verkorte naam voor het bestuur van de vereniging)
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1854 (eerste vermelding)
Einddatum 1874 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ongehuwde moeders, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het redden van gevallen vrouwen die spijt hebben, door hen naar het Asyl Steenbeek te zenden, 'waar zij door een christelijke verzorging kunnen leeren zich aan orde, tucht en eerlijken arbeid te gewennen en waaruit zij als nieuwe schepselen naar de maatschappij kunnen terugkeeren'.

Activiteit

Het opvangen en 'teregtbrengen' van berouwvolle 'gevallen' vrouwen en het doneren of contribueren voor de oprichting en instandhouding van het Asyl Steenbeek.

Werkt samen met

de Vereeniging Asyl Steenbeek, opgericht in 1847.

Neemt deel aan

Neemt, samen met zusterverenigingen, deel aan de christelijke filantropie van de Inwendige Zending. De zusterverenigingen zijn de verenigingen met een Doorgangshuis en verenigingen of commissies 'ter opbeuring’ te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen, Leiden, Haarlem, Groningen en Arnhem. Vanaf de 80-er jaren kwamen al deze verenigingen, die enkele of al hun 'gevallenen' naar het Asyl Steenbeek stuurden, bijeen op de 'vluchtheuvel' te Zetten bij dat Asyl, maar de Dordtse vereniging was toen al opgeheven.

Bestuursleden

In 1860: ds. W.R. Veder, C. de Quertenmont, mevr. wed. van der Sande, geboren Verbeek, mevr. wed. van den Brandeler, geb. Vriesendorp, mevr. de Quertenmont, geb. van Hoogstraten en mevr. wed. Blussé van Oud-Alblas, geb. Heringa.

In 1865 zijn allen, op ds. W.R. Veder na, afgetreden en zijn de dames Van der Sande, geb. Heringa en Blom, geb. van Broek toegetreden.

In 1870: ongewijzigd

Rond 1874 heeft de commissie of vereeniging opgehouden te bestaan.

Verantwoording gegevens

'Het verslag van den Staat en Verrigtingen van het Asyl Steenbeek' in Magdalena. Evangelisch jaarboekje uitgegeven ten behoeve van het Asyl Steenbeek, voor de jaren 1852, 1860, 1865, 1870, 1883 en 1884. De redactie werd in deze jaren achtereenvolgens gevoerd door O.G. Heldring (1852 en 1860), M. Cohen Stuart (1865) en J.A. Schuurman Johszn. en L.R. Beyen (1870-1880).

Opmerkingen

ad begindatum:

Het jaarverslag voor 1853 van de Vereeniging Asyl Steenbeek in Magdalena, jaarboekje van de Vereeniging Steenbeek (1ste jrg., 69) vermeldt Dordrecht als vestigingsplaats van een vereniging of commissie 'ter opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen'. Dit verslag ging vooral over het voorafgaande jaar, dus de vereniging is rond 1850-1851 opgericht.

ad einddatum:

uit een vergelijking van de beschikbare jaarboekjes blijkt dat de vereniging tussen 1865 en 1875 wordt opgeheven.