Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van zieken en behoeftigen

Naam Vereeniging tot ondersteuning van zieken en behoeftigen
Plaats Erp
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Servatius

Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 20 juli 1896 (opheffing)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zieken en behoeftigen te ondersteunen

Activiteit

het ondersteunen van zieken en behoeftigen

Voortgezet als

Vereeniging van den H. Vincentius, afdeling Erp in 1896.

Bestuursleden

In 1894: H. van Santvoort, president, J. Biemans, secretaris en J. van den Biggelaar, penningmeester.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 468.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 44.