Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Het Doorgangshuis

Naam Vereeniging Het Doorgangshuis
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum februari 1893 (oprichting)
Einddatum 1939 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verschaffen van voorlopig onderdak aan behoeftige vrouwen en meisjes

Activiteit

Het oprichten en instandhouden van een doorgangshuis voor vrouwen en meisjes

Koninklijk Besluit 27 december 1897 nr. 40
Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum en Koninklijk Besluit:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1891 (Haarlem 1891) 237.

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan ondergenoemde archiefstukken.

Opmerkingen

ad richtgroep: prostituees, vooral ook preventief

Archief

In het archief van het Gemeentebestuur van Bloemendaal (Gemeente Bloemendaal) 1930-1939, dat onder toegangsnummer 2046 wordt bewaard in het Noord-Hollands Archief bevinden zich 'Stukken betreffende subsidieverlening aan de Vereniging "Het doorgangshuis vrouwen en meisjes" te Haarlem, 1931-1939'.