Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Jongedochtersvereeniging "Misericordia"

Naam Christelijke Jongedochtersvereeniging "Misericordia"
Plaats Oudshoorn
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Ondersteuning van behoeftigen door uitdeeling van kleedingstukken en ligging.' (Blankenberg)

Activiteit

[het ondersteunen van armen door het uitdelen van kleding, bedden en dekens]

'Er wordt niet gelet op het kerkgenootschap waartoe de behoeftigen behooren; aanvrage, onderzoek en beslissing geschiedt bij en door het bestuur.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 441.