Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Jongedochters-Vereeniging Hoop der Toekomst

Naam Christelijke Jongedochters-Vereeniging Hoop der Toekomst
Plaats Apeldoorn
Provincie Gelderland
Begindatum 1893 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen te helpen door hun zelf vervaardigde kledingstukken te verstrekken

 

 

Activiteit

het vervaardigen van kleding en dekking om onder de armen te verdelen (Akkerman)

'(...) door steun en meewerking in het Woudhuis, Wormer enz. (buurtschappen van Apeldoorn), kleedingstukken te verschaffen.' (Blankenberg)

Bestuursleden

Mej. Verwij (Akkerman)

Vergaderplaats

in 'het Woudhuis'.

Verantwoording gegevens

algemeen en oprichtingsdatum:

B.U. Akkerman, (ed.), Kroniek van Apeldoorn 1895-1899 (Apeldoorn 1998) 24.

algemeen en laatste vermelding:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 433.

Opmerkingen

ad begindatum:

'De Christelijke Jongedochters-Vereniging "Hoop der Toekomst" in het Woudhuis hield haar 5e jaarvergadering'. (1898) (Akkerman)

 

leden:

de leeftijdscategorie: 14-16 jaar.

ad activiteit:

'Zo hebben zij al ruim 200 kledingstukken aan behoeftige gezinnen uitgereikt in 't Woudhuis (...)' (bericht in de Apeldoornse Courant van 8 februari 1898, opgenomen in de Kroniek)