Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Chewre Magziekee Tsedaka

Naam Chewre Magziekee Tsedaka
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Bolsward
Provincie Friesland
Begindatum 1828 (eerste vermelding)
Einddatum 1842 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'bij buitengewonen voorvallen en overlijding ondersteuning aan armen te geven'

Activiteit

het geven van ondersteuning aan arme geloofsgenoten 'bij buitengewonen voorvallen en overlijding'

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan W.M. Dooper, De Joden van Bolsward (Oosterend 1993) 46.

Opmerkingen

ad richtgroep:

stervenden en dodenLiteratuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Dooper, W.M., De Joden van Bolsward (Oosterend 1993).