Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Inwendige Zending onder gevallen vrouwen "Beth-San"

Naam Vereeniging voor Inwendige Zending onder gevallen vrouwen "Beth-San"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1978 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ongehuwde moeders, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

afgedwaalden, in een onzedelijk en slecht leven verstrikt, op te zoeken en te trachten haar een rustig en ingetogen leven in de maatschappij te doen leiden (Goossens)

Activiteit

het plaatsen van de meisjes 'in den regel in eigen Doorgangshuis; bij uitzondering in een ander doorgangshuis, als het beter is de meisjes te verwijderen uit de omgeving waar zij in zonde leefden, of met die personen in aanraking zouden komen' (Van der Zijl)

Werkt samen met

Vereeniging Asyl Steenbeek.

Neemt deel aan

Neemt, samen met zusterverenigingen, deel aan de christelijke filantropie van de Inwendige Zending. De zusterverenigingen zijn de verenigingen met een Doorgangshuis en verenigingen of commissies 'ter opbeuring’ te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen, Leiden, Haarlem, Groningen en Arnhem. Vanaf de 80-er jaren kwamen al deze verenigingen, die enkele of al hun 'gevallenen' naar het Asyl Steenbeek stuurden, bijeen op de 'vluchtheuvel' te Zetten bij dat Asyl.

Koninklijk Besluit 1 november 1890 nr. 78
Staatscourant

14 januari 1891

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
609
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 709.

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen op het gebied der Kinderverzorging (Den Haag 1912) 44, 45.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

Opmerkingen

ad werkingsgebied:

voornamelijk Amsterdam, maar ook wel meisjes uit andere steden en/of het buitenland.

ad richtgroep:

vrouwen onder de 18 jaar

Archief

Het archief van de Vereeniging Beth San, protestantsch tehuis voor meisjes, 1872, 1902-1978 wordt onder toegangsnummer 1047 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. Het bevat geen archiefmateriaal van vóór 1900.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Vijftig jaren arbeid in "Beth-San", 1887-1937 (Amsterdam 1937).