Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot uitreiking van brood en koffie aan behoeftigen

Naam Vereeniging tot uitreiking van brood en koffie aan behoeftigen
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Brood en koffie worden verstrekt "aan allen, grooten en kleinen, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, die komen".' (Blankenberg)

Activiteit

'De uitreiking geschiedt alleen bij hevige koude, bij werkelijke noodzakelijkheid en dan zoolang dit noodig geacht wordt. Voorwaarden worden niet gesteld; zij, die komen, krijgen ruim 2 ons prima tarwebrood en een flinke kop koffie met melk. Uitreiking in verwarmde lokalen, die door het gemeentebestuur in bruikleen worden afgestaan.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 476.