Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Utrecht

Naam Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Utrecht
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1800 (eerste vermelding)
Einddatum 1897 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het op plaatselijke niveau helpen standhouden van het instituut tot het opvoeden en onderwijzen van doofstommen te Groningen

Activiteit

Het op plaatselijke niveau innen van contributies, giften e.a. inkomsten ten behoeve van het Instituut te Groningen waar doofstomme kinderen leren spreken (géén gebarentaal!) volgens een van de abt van l'Epée overgenomen method, vervolgens lager onderwijs genieten en een 'handwerk' leren (...). (inventaris archief Instituut voor doofstommen in de Groninger Archieven);

bemiddelen bij de aanmelding van nieuwe leerlingen uit hun ressort en het onderhouden van het contact tussen leerlingen en hun ouders

Afdeling van

ofwel 'departement van' het Instituut voor doofstommen te Groningen, opgericht in 1790.

Bestuursleden

Directeuren van het departement Utrecht in 1810: D.A. Reitz en Isaac Blijdestein.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgrope en levensbeschouwing:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de inleiding van de inventaris van het archief van het Instituut voor doofstommen te Groningen en het aldaar berustende kasboek.

ad relatie en (bestuurs)leden:

ontleend aan het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen

Opmerkingen

aantal leden in 1810: 58.

Archief

Het archief van het Instituut voor doofstommen te Groningen dat onder toegangsnummer 1495 wordt bewaard in de Groninger Archieven bevat het volgende dossier m.b.t. het departement Utrecht: Kasboek van het departement Utrecht, 1800 – 1897.

In het Nationaal Archief bevindt zich onder toegangsnummer 2.01.12 het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken 1796-1813; dossier nr. 937 daarvan bevat het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen te Groningen.