Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Catharina

Naam St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Catharina
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van St. Catharina te Den Bosch.

Begindatum 1883 (eerste vermelding)
Einddatum 1952 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'armen te kleeden' in de parochie van St. Catharina

Activiteit

het vervaardigen van kleding en beddegoed voor de armen uit de parochie

Afdeling van

de Bijzondere Raad van de St. Elisabeths-Vereeniging van Den Bosch.

Bestuursleden

Mevr. Van Goch, presidente in 1894, mevr. de wed. Teulings-Maas in 1899 en in 1903; Mevr. de wed. van Rijckevorsel-Dommer van Poldersveldt, secretaresse in 1894, mej. Dorothea van Beugen, secretaresse in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 520.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 331.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 679.

Archief

Het archief van de St. Elisabethvereniging van de parochie van St. Catharina te Den Bosch 1883 - 1952 bevindt zich in het Stadsarchief 's-Hertogenbosch onder toegangsnummer 101.

Het archief bevat o.m.:

Register van leden, 1866 - 1951, aangelegd circa 1900, bijgehouden tot 1951;

Tabellarisch register van bedeling met klederen en beddegoed, ingeschreven per dienstjaar en (vanaf 1897) bovendien per straat, 1896 - 1907.