Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Israƫlitische Pieuse Vereeniging "Goed doel", onder de zinspreuk "Dowor touf" (Weldoen)

Naam Israƫlitische Pieuse Vereeniging "Goed doel", onder de zinspreuk "Dowor touf" (Weldoen)
Opmerkingen over naam n.b.: de spelling van de namen van de joodse verenigingen is zeer gevarieerd
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1880 (eerste vermelding)
Einddatum 1898 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Weldoen (vert.)

het houden van Godsdienstige bijeenkomsten volgens Nederlandsch-Israëlitische Ritus (Goossens)

 

Activiteit

weldoen volgens de joodse rituelen

Koninklijk Besluit 8 juli 1880 nr. 25; 1 augustus 1898
Staatscourant

01-08-1880

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2613
Verantwoording gegevens

Behalve aan Goossens van Eyndhove zijn de gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de vermelding van de 'Statuten en reglementen' van de vereniging in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Statuten en reglementen der pieuse vereeniging "Goed Doel" onder de zinspreuk Dowor Touf te Rotterdam'' (Rotterdam 1894).