Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 10 juli 1895 (oprichting)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen en/of zieken te ondersteunen

Activiteit

het bezoeken van armen en/of zieken en het daarbij uitdelen van goederen uit het magazijn

Bestuursleden

mevr. wed. S. Fokker-De Wit, presidente in 1899 en 1903; mevr. C. Brouwer-Van der Heijden, vice-presidente in 1899; mevr. Nieuwenhuijsen-Reijn, 1e secretaresse in 1899 en 1903; mevr. wed. J.L. van der Heijden-Metz, 2e secretaresse in 1899 en 1903; mevr. E. de Wit-Harmsen, penningmeesteresse in 1899 en 1903; mevr. G. Andriessen-Calis, magazijnmeesteresse samen met mevr. M. Brouwer-Velthuijsen in 1899 en 1903. Gewoon bestuurslid in 1899, mevr S. Veen-Bijlard is vice-presidente in 1903.

Koninklijk Besluit 3 december 1896
Verantwoording gegevens

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1896

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de 'Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente Hilversum, welke aan den armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren deelnemen', opgesteld in 1917. (in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 88)

overige gegevens:

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 338.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 687.