Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het bouwen van Woningen te Sneek

Naam Vereeniging tot het bouwen van Woningen te Sneek
Plaats Sneek
Provincie Friesland
Begindatum 1863 (eerste vermelding)
Einddatum 1888 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

goede en gezonde woningen in of nabij de stad te doen bouwen of reeds bestaande aan te koopen en te verbeteren. (Goossens)

Activiteit

het financieren van de bouw van goede en gezonde woningen in of nabij de stad of van het verbeteren van bestaande woningen, die daartoe aangekocht werden.

'In 1864 kwam het tot oprichting van de "Vereniging tot het bouwen van woningen te Sneek", in 1880 tot de oprichting van "Selfhelp"(...). 'Onder hun inspanningen werd er gebouwd aan nieuwe arbeiderswoningen rondom de binnenstad, die de sloppen en stegen in de binnenstad moesten vervangen. Vóór 1900 ontstonden de betere volksbuurten (...)'. (Hoekstra)

Koninklijk Besluit 10 augustus 1863 nr. 77; 24 augustus 1873 nr. 21; 15 april 1888 nr. 17
Staatscourant

25-08-1863, 24-10-1873, 20-06-1888

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2818
Verantwoording gegevens

Wiebe Hoekstra, Een dak boven je hoofd. Een eeuw sociale woningbouw in Sneek (Sneek 2010) 23.