Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot wering van bedelarij

Naam Vereeniging tot wering van bedelarij
Plaats Oirschot
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Petrusbanden.

Begindatum 1900 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bedelarij tegen te gaan

Activiteit

het weren van bedelarij waarschijnlijk door middel van werkverschaffing

Bestuursleden

In 1899: pastoor J.B. Franken, president, kapelaan A. Suetens, vide-president en penningmeester, en de bestuursleden C. Vogels, D. van Kalken, Th. Beekmans en H. Hobraken.

Verantwoording gegevens

 

Pius-Almanak Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 411.