Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Jan

Naam St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Jan
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van St. Jan te Den Bosch

Begindatum 1871 (eerste vermelding)
Einddatum 1930 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'armen te kleeden' in de parochie van St. Jan

Activiteit

het vervaardigen van kleding voor de armen van de parochie

Afdeling van

de Bijzondere Raad van de St. Elisabeths-Vereeniging van Den Bosch.

Bestuursleden

Mevr. Van Lanschot-Kraemer, presidente in 1894, mevr. van Meeuwen-Mahie in 1899 en in 1903; mevr. M. Sopers-Smits, Trésoirière in 1894, mevr. Th. van Rijckevorsel-Heeren, secretaresse in 1894, mevr. de la Court-Bethune, secretaresse in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 520.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 331.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 679.

Opmerkingen

ad eerste vermelding:

ontleend aan de gegevens uit het archief van de Bijzondere Raad Den Bosch van de H. Elisabeth 1863-19.

Dat er een Bijzondere Raad zou zijn geweest vóór 1871, datum van eerste vermelding de eerste St. Elisabeths-Vereeniging, namelijk deze van de parochie van St. Jan, is niet waarschijnlijk, want deze ontstond pas wanneer er meer dan één Elisabethsvereniging ter plaatse functioneerde (i.e. bij de oprichting van de tweede Elisabethsvereniging, i.c. in 1883). Waarschijnlijk is het archief van deze eerste Elisabeths-Vereeniging tezamen met dat van de Bijzondere Raad bewaard. Dan zou de eerste vermelding van de Elisabethsvereniging in Den Bosch, namelijke die van St. Jan 1863, i.p.v. 1871 zijn. Uitsluitsel kan het 'Register van werkende leden 1863-1945 bieden, aangevangen 19 nov.1909, met voorin een geschiedkundig overzicht okt. 1863-17 jan. 1946'.

Archief

Het archief van de St. Elisabethvereniging dat onder toegangsnummer 99 in het Stadsarchief 's-Hertogenbosch bewaard wordt, bevinden zich enkele stukken die betrekking hebben op de afdeling van de St. Jansparochie:

Jaarverslagen [van de afdelingen in de parochies:] St. Jan: 1871-1872/73, 1876/77-1877/78, 1880/81-1881/82, 1883/84-1887/88, 1889/90, 1891/92-1894/95, 1899/1900-1930.