Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Hulpbank te Harlingen

Naam Hulpbank te Harlingen
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1853 (eerste vermelding)
Einddatum 1931 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

geldelijke voorschotten tegen matige rente aan nijvere handwerklieden te verstrekken ter bestrijding of voorkoming van werkeloosheid en armoede

Activiteit

het tegen matige rente verlenen van voorschotten om het verkrijgen of het behoud van arbeid mogelijk te maken

Verantwoording gegevens

De doelstelling, activiteit en levenbeschouwing zijn ontleend aan hetgeen voor hulpbanken in het algemeen gebruikelijk was.

De overige gegevens zijn afgeleid van het BedrijfsArchieven Register Nederland van het NEHA, te raadplegen op http://www.neha.nl/barn/spaarbanken.html (21-4-2011).

Opmerkingen

ad richtgroep:

werkloze ambachts- werklieden, ook preventief

Archief

Het archief van de Hulpbank te Harlingen 1853-1931 wordt onder toegangsnummer 130-5 bewaard in Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum
Naam collectie Hulpbank te Harlingen 1853-1931
Beheersnummer 130-5
Toegang inventaris
Omvang 0,45 m.
Statuten nee
Reglementen ja

Reglementen voor de hulpbank te Harlingen, 1852, 1859, 1877, 1879.

Reglementsherzieningen, 1857.

Huishoudelijk reglement voor de bestuurders van de bank, ongedateerd.

Reglement voor de boekhouder, 1856.

Ledenlijsten ja

Lijsten van aandeelhouders, 1852, 1870, 1913, 1914, 1916 en ongedateerd.

Aandeelhoudersboek, 1852-1908.

Notulen ja

Notulenboeken, 1852-1915.

Verslagen der zittingen, 1866-1873.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1853-1890.

Audio-visuele elementen nee
Correspondentie nee
Financiƫle stukken ja

Rekeningboeken, 1853-1914.

Schuldbekentenissen, 1896, 1921.

Registers van debiteuren en hun borgen, 1881-1922.

Debiteuren-kasboeken, 1904-1923.

Debiteuren-journalen, 1861-1922.

Interestrekeningen, 1878-1922.

Overige stukken ja

Beschikking tot vrijdom van zegelrecht (afschrift), 1853.

Circulaires, 1852, 1855, 1856.

H.J. van der Heim, De hulpbank als middel tot voorkoming van armoede. Amsterdam, 1854.