Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der koepokinenting

Naam Nederlandsche Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der koepokinenting
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 22 mei 1881 (oprichting)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

het bevorderen van de koepokinenting

Activiteit

trachten de pokkenepidemiën de baas te worden door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de meest effectieve vorm van bestrijding;

de oprichting van meer en betere vaccinatiebureaux in het hele land, m.n. bij universiteiten met een faculteit Geneeskunde

Voortzetting van

Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting in Nederland, opgericht in 1871 en eveneens gevestigd te Rotterdam.

Hierbij aangesloten

Amsterdamsch genootschap ter bevordering der koepok-inenting voor minvermogenden; de 's Gravenhaagsche Vereeniging voor Koepokinenting; Vereeniging ter bevordering van koepokinenting onder den naam van "Parc Vaccinogène" te Groningen; Afdeeling Haarlem e.o. van de Nederlandsche Vereeniging (van Inrichtingen) tot bevordering der koepokinenting.

Het Genootschap ter bevordering van de koepokinenting, onder de zinspreuk Ne pestis intret vigila, eveneens gevestigd te Rotterdam, trad tot de Vereeniging van inrichtingen toe in 1882 en de Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden en die te Arnhem in 1883. Voorts telde de vereeniging afgevaardigden van de Vereenigingen voor koepokinenting te Utrecht en Den Bosch.

Oprichters

De commissie van voorbereiding, bestaande uit:

A.J. d'Ailly, vertegenwoordiger van het Amsterdamsch genootschap ter bevordering der koepok-inenting voor minvermogenden; B. Carsten voor de 's Gravenhaagsche Vereeniging voor Koepokinenting, A.Th. Folkersma voor de parcs vaccinogènes te Groningen; de chirurg Ph.S. Frank voor Haarlem, M.J. Godefroi voor Den Bosch en A.W.H. Wirtz voor Utrecht.

Bestuursleden

Het eerste bestuur werd gevormd door de artsen Ali Cohen, B. Carsten en A.W.H. Wirtz, als resp. voorzitter, secretaris en penningmeester.

In mei 1882 'werd dr. J. Vroesom de Haan, te Rotterdam, die zich op het gebied der koepokinenting in Nederland verdienstelijk heeft gemaakt (...) tot eerelid der Vereeniging gekozen'.

Verantwoording gegevens

Verslag van de Vereeniging van inrichtingen tot bevordering der Koepokinenting in Nederland over de jaren 1881-1883 (Den Haag z.j.)

Opmerkingen

ad leden:

medici en contribuerende leden, niet-medici

ad richtgroep:

zieken, vooral preventief.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de Vereeniging van inrichtingen tot bevordering der Koepokinenting in Nederland over de jaren 1881-1883 (Den Haag 1884-1913).