Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-vereeniging "Hulpbetoon"

Naam Dames-vereeniging "Hulpbetoon"
Alternatieve namen
  • Vereen. Hulpbetoon aan stille armen (Blankenberg)
Plaats Dokkum
Provincie Friesland
Begindatum 1892 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

hulp te bieden aan armen die zich schamen erom te vragen

Activiteit

Het organiseren en in stand houden van hulpverschaffing aan armen die zich ervoor schamen uit bedelen te gaan.

Koninklijk Besluit 3 augustus 1892
Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en laatste vermelding:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 416.

ad naam en eerste vermelding:

Register van de Staatscourant 1892.

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

Hoewel blijkens de Gids van Blankenberg e.a. geen informatie is verkregen over deze vereniging is zij toch ingedeeld bij de bedelende armenzorg; blijkens de naam betrof het 'fatsoenijke' armen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement der dames-vereeniging "Hulpbetoon" (Dokkum 1899).