Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "De Hulpbank"

Naam Vereeniging "De Hulpbank"
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 1865 (oprichting)
Einddatum 1898 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

"om binnen den werkkring van Hulpbetoon, nijvere minvermogende lieden door geldelijke voorschotten in staat te stellen, hun brood te verdienen, of hunne verdiensten te verbeteren, en daardoor zo mogelijk hen tegen achteruitgang te vrijwaren". (inventaris Hulpbetoon)

Activiteit

'nijvere minvermogende lieden door geldelijke voorschotten in staat te stellen, hun brood te verdienen, of hunne verdiensten te verbeteren, en daardoor zo mogelijk hen tegen achteruitgang te vrijwaren'. (inventaris Hulpbetoon)

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Vereeniging Hulpbetoon, opgericht circa 1850 en eveneens gevestigd te Arnhem.

Oprichters

de Vereeniging Hulpbetoon te Arnhem

Koninklijk Besluit 2 juni 1896; 29 april 1898
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief van Hulpbetoon.

ad Koninklijk Besluit, tevens laatste vermelding:

Register van de Staatscourant van 1898.

Opmerkingen

ad richtgroep:

werklozen, vooral ook preventief

Blijkens Fruins artikel over het 'Ontstaan en de problemen van het volkscredietwezen in Nederland' in: L.J. de Bruyn Kops (red.), De Economist.Tijdschrift voor alle Standen tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van Staatshuishoudkunde, 87ste jrg. (1938) 787 waren er in 1938 3 'particuliere hulpbanken niet-spaarbanken' in Arnhem.

Archief

In het archief van de Vereeniging Hulpbetoon te Arnhem, dat onder toegangsnummer 2074 wordt bewaard in het Gelders Archief bevinden zich de ‘Verslagen van het bestuur der Hulpbank, 1857-1888’ en de ‘Staten van ontvangst en uitgaaf van de Hulpbank, 1864-1880’.