Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Schijndel
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1919 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het ondersteunen van behoeftige zieken en kraamvrouwen'

Activiteit

het bezoeken, bijstaan en bedelen arme zieken en kraamvrouwen

Bestuursleden

Marg. van der Kant-De Gier presidente in 1894 en Marie Verhagen-Merks in 1899 en 1903; wed. P. van Liempt-Van der Aa, secretaresse in 1894 en wed. van de Crommenacker-Jongen in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 635.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 461.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 842.

Archief

In het archief van de Parochie Sint Servatius Schijndel, 1544 - ca. 1990, dat onder toegangsnummer 5199 wordt bewaard in het Brabants Historisch Informatiecentrum bevindt zich als enig archiefstuk van de St. Elisabeths-Vereeniging: het 'Reglement voor de vrouwen-vereniging der H. Elizabeth te Schijndel. Sint Michielsgestel 1919, 16 blz., 1919.'