Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bijzondere Raad Den Bosch van de St. Elisabeths-Vereeniging

Naam Bijzondere Raad Den Bosch van de St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Parochie

de parochies van St. Jan, St. Pieter, St. Catherina en St. Jacob.

Begindatum 1863 (eerste vermelding)
Einddatum 1951 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'armen te kleeden'

Activiteit

het verschaffen van kleding aan arme katholieken

Heeft als afdeling(en)

de Elisabeth-Vereenigingen van de parochies van St. Jan (1871),  St. Catherina (1883), St. Pieter 1894) en St. Jacob (1894).

Bestuursleden

Mevr. C. Rouppe van der Voort-Bonnike, presidente in 1894, 1899 en 1903; mevr. De la Court-Bethune, secretaresse in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 520.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 331.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 679.

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode

 

Opmerkingen

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode van het archief van de Bijzondere Raad Den Bosch van de H. Elisabeth.

Dat er een Bijzondere Raad zou zijn geweest vóór 1871, begindatum van de eerste St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Jan, is niet waarschijnlijk, want deze ontstaat pas wanneer er meer dan één Elisabethsvereniging ter plaatse functioneerde (i.e. bij de oprichting van de tweede Elisabethsvereniging in 1883). Waarschijnlijk is het archief van de eerste Elisabeths-Vereeniging tezamen met dat van de Bijzondere Raad bewaard. Dan zou de eerste vermelding van de Elisabethsvereniging van de parochie van St. Jan 1863, i.p.v. 1871 zijn. Uitsluitsel kan het 'Register van werkende leden 1863-1945 bieden, aangevangen 19 nov.1909, met voorin een geschiedkundig overzicht okt. 1863-17 jan. 1946'.

Archief

Het archief van de Bijzondere Raad Den Bosch van de St. Elisabeths-Vereeniging 1863 - 1951 bevindt zich in het Stadsarchief 's-Hertogenbosch onder toegangsnummer 99; archieftitel: Centrale St. Elisabethvereniging.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Naam collectie Centrale St. Elisabethvereniging 1863 - 1951
Beheersnummer 99
Reglementen ja

Algemeen reglement der Elizabethvereniging 1882;

Huishoudelijke reglementen der Centrale St. Elizabethvereniging, met later licht gewijzigde huishoudelijke reglementen, z.d.;

Ledenlijsten ja

Register van werkende leden 1863-1845, aangevangen 19 nov.1909, met voorin geschiedkundig overzicht okt. 1863-17 jan. 1946.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen van de afdelingen in de parochies: St. Jan 1871-1872/73, 1876/77-1877/78, 1880/81-1881/82, 1883/84-1887/88, 1889/90, 1891/92-1894/95, 1899/1900-1930;
St. Pieter 1897-1930;

Correspondentie ja

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken 1880-1951;