Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen

Naam Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1883 (eerste vermelding)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

gevallen vrouwen en verlaten kinderen op de goeden weg te brengen. (Goossens)

Activiteit

'Het opnemen van gevallenen, maar ook wel van meisjes die op den verkeerden weg zouden [kunnen] komen', in een eigen Doorgangshuis. (Van der Zijl, 46)

Werkt samen met

de financiële steun-verlenende Stuiversvereeniging "tot inwendige zending onder vrouwen".(Blankenberg)

Werkt samen met

de Zettense inrichtingen. (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

Doorgangshuis, Westzeedijk 329 te Rotterdam. (Van der Zijl, 47)

Koninklijk Besluit 30 juli 1883 nr. 32
Staatscourant

02-09-1883

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2635
Verantwoording gegevens

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen op het gebied der Kinderverzorging (Den Haag 1912). Uitgaven van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind. No. 1, 46-47.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 708.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)