Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Rotterdam

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Rotterdam
Alternatieve namen
  • "Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis", afdeling Rotterdam (vanaf 1895)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 augustus 1870 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden.

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Dit mede organiseren en financieren werd spoedig de belangrijkste taak van de plaatselijke Comités.

Afdeling van

het Nationale Comité of de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Heeft als deelnemer

een mannen- en een vrouwencomité vormen samen de afdeling Rotterdam

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de gegevens m.b.t. de landelijke vereniging.

ad einddatum:

geen, de afdeling bestaat nog (of weer); zie http://nl.ask.com/web?l=sem&ifr=1&qsrc=999&q=Rode Kruis Rotterdam

overige gegevens, inclusief de eerste vermelding:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Opmerkingen

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen gemaakte, zieke en gewonde militairen en, in vredestijd, zieken en gewonden in het algemeen

Archief

Het archief van de Rotterdamse comités wordt onder toegangsnummer 97 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Nederlandse Rode Kruis, afd. Rotterdam 1870-1918
Beheersnummer 97
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0, 91 m.
Statuten ja

Statuten en reglementen 1892, 1913;

Statuten van de Vereniging Mannencomité van het Ned. Rode Kruis voor Rotterdam en ingekomen statuten en reglementen van het Hoofdcomité, waarnaar de afdelingen zich te regelen hebben, 1867-1917.

Reglementen ja

Zie Statuten

Notulen ja

Mannencomité:

Notulen, 1870-1915.

 

Vrouwencomité:

Notulen, 6 aug. 1870-27 sept. 1917.

Jaarverslagen ja

Verslagen der beide comités over 1872 en 1873/4 en 1916, 1917.

Correspondentie ja

Mannencomité:

Ingekomen stukken, 1870-1887;

Uitgegane brieven, 1870-1887;

Ingekomen en uitgegane stukken, 1893-1918.

 

Vrouwencomité:

Ingekomen en uitgegane brieven, 23 aug. 1870-17 dec. 1918.

Financiële stukken ja

Mannencomité:

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1871-1875, 1881.

Overige stukken ja

Vrouwencomité:

Lijsten der verzonden goederen, in 1870 naar Frankrijk en in 1881 naar Transvaal;

Register van ontvangen goederen voor het magazijn met de namen der gevers, 1870;

Register van voorradige goederen in het magazijn, 1870.