Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen, Het -

Naam Genootschap tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen, Het -
Plaats Zwolle
Provincie Overijssel
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Arme kraamvrouwen te ondersteunen.

Activiteit

'De kraamvrouwen moeten zijn wettig gehuwd, ruim 1 jaar in Z. wonende en het 3de kind ook wettig wachtende; de kinderen moeten ingeënt zijn of de dokter moet verklaren dat dit om de eene of andere reden niet gebeuren kon. De eerste ondersteuning bestaat in een kinderpak en wordt gegeven op bericht der vroedvrouw. Voorts worden verstrekt levensmiddelen in natura en op bons en 's winters brandstoffen. Heeft de man des zomers en des winters gelijke verdienste (f 7 à f 7.50), dan blijft na de eerste ondersteuning verdere hulp uit; is de verdienste des winters veel minder, dan worden ook wel er bij gegeven kleeren voor de vrouw (die voor de vereeniging door behoeftige vrouwen genaaid worden); er wordt nog meer gedaan, als de kas het toelaat.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 801.