Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Tilburg
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van het H. hart

Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen en/of zieken te ondersteunen

Activiteit

het bezoeken en bedelen van armen en/of zieken

Werkt samen met

en is een zustervereniging van de Elisabeths-vereeniging van de parochie van de H. Dionysius, opgericht in 1892 eveneens gevestigd te Tilburg.

Bestuursleden

Mevr. Kerstens-Van Leeuwen, presidente in 1899 en mevr. A. van Waesberge-Smits in 1903; mevr. André van Spaendonk-Janssen, vice-presidente in 1899 en mevr. P. Hauser-Van Doren in 1903; mevr. Swagemakers d'Horion de Corby, secretaresse in 1899 en mevr. L. Damen-Thissen in 1903; mevr. Bijvoet-Mutsaers, penningmeesteresse in 1899 en mevr. wed. G. Pollet-de Horion de Corby en 1903; en mevr. Brands-Jansen, magazijnmeesteresse in 1899 en mej. M. van den Heuvel in 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 478.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 864.