Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Kaatsheuvel
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen en/of zieken te ondersteunen

Activiteit

het bezoeken, bijstaan en bedelen van armen en/of zieken

Bestuursleden

Mevr. de Schaps, presidente in 1894 en 1899; mevr. P. Hesselmans-Sprangers, presidente in 1903;

Pastoor J.C. de Bont, commissaris van de bisschop bij de vereniging in 1894 en 1899; in 1903 blijkt hij opgevolgd door pastoor W.H. Völker.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 536.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 349.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 701.