Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Eindhoven
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Catharina

Begindatum 1860 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen en/of zieken te ondersteunen

Activiteit

het bezoeken, bijstaan en bedelen van armen en/of zieken

Bestuursleden

In 1894, 1899 en 1903: mevr. J.T. Smits-van Oijen, presidente, mevr. van den Velden-Boex, vice-presidente, mevr. Boex-Willems, secretaresse, mevr. Van der Heijden, 2e secretaresse, mevr. Zeegers-Spoorenberg, penningmeesteresse, mevr. de Natris-Van Heck, magazijnmeesteresse.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 465.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 273.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 606.

ad eerste vermelding:

ontleend aan de archiefbeschrijving

Archief

Het archief van de Elisabethvereniging Eindhoven 1860-1865 bevindt zich in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) onder toegangsnummer A-374 (inventaris, nog niet op de website van het RHCE te raadplegen).