Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwenvereeniging "Het Mosterdzaadje"

Naam Vrouwenvereeniging "Het Mosterdzaadje"
Plaats Oudewater
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning van m.n. ouderen en weduwen in kleding etc.

Activiteit

'Voornamelijk ouden van dagen en weduwen worden ondersteund door uitdeelingen in kleeren en ligging en dekking. Om te worden ondersteund moet men een jaar in de kerkelijke Gemeente woonachtig zijn, en lid der Hervormde Gemeente zijn. Men moet minstens den leeftijd van 30 jaar bereikt hebben.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 441.