Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Dorcas"

Naam Vereeniging "Dorcas"
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1838 (oprichting)
Einddatum 1940 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

leniging der behoefte door uitreiking van kleedingstukken (Goossens)

Activiteit

het vervaardigen van kleding en het uitreiken ervan aan de armen

Werkt samen met

de Vereeniging tot Patronaat over de Armen, opgericht in 1848 en eveneens gevestigd te Nijmegen

Koninklijk Besluit 7 jan 1870 nr. 15
Staatscourant

01-02-1870

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2351
Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan de beschrijving van de archiefstukken, zo de laatste vermedling aan het jaartal van het recentste archiefstuk: de "Intekenlijst" van de vereniging Dorcas van 1940.

B.F.J. Siebenheller, "Weldoen zij ons doel" 1840-1940. Een eeuw geschiedenis over de gezondheid en het welzijn van de Nijmeegse burgers en het totstandkomen van het Sint Canisius Ziekenhuis-Wilhelmina Ziekenhuis (S.i., s.n. 2007) 48.

 

Archief

In het Regionaal Archief Nijmegen wordt onder toegangsnummer 280 het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land, 1591 - 1994, bewaard.

Dit archief bevat enkele stukken die betrekking hebben op de vereniging "Dorcas":

"Intekenlijst" (Ledenlijst) van de Vereniging Dorcas aangelegd 1838 en vervolgd tot ca. 1940; met voorin ingeplakt de statuten;

Rekeningen Dorcas, 1838-1856;

Rekeningen Dorcas (?), 1879-1908;

Stukken betreffende het zilveren feest van Dorcas 1863.