Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulpbetoon"

Naam Vereeniging "Hulpbetoon"
Plaats Voorburg
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1872 (eerste vermelding)
Einddatum 1872 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om aan de vóór 1 Januari 1872 binnen de gemeente Voorburg gevestigde werkbazen, tuinders en neringdoende personen op hun verlangen geldelijk voorschot te doen (Goossens)

Activiteit

het verlenen van voorschotten ter voorkoming van werkeloosheid aan 'binnen de gemeente Voorburg gevestigde werkbazen, tuinders en neringdoende personen'

Koninklijk Besluit 9 februari 1872 nr. 25
Staatscourant

07-03-1872

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3144
Opmerkingen

ad richtgroep:

werklozen, preventief