Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maria-Vereeniging

Naam Maria-Vereeniging
Plaats Dokkum
Provincie Friesland
Begindatum 22 oktober 1884 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleedingstukken te vervaardigen voor de armen van de Vincentiusvereniging en de armmeesters

Activiteit

elke dinsdagmiddag komen de dames bijeen om kledingstukken te vervaardigen

werkt samen met de Vincentiusvereniging, afdeling Dokkum.

Beschermheren -of vrouwen

In 1894: mej. A.W. Wüst, presidente.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 455.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 263.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 592.