Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Charitas

Naam Vereeniging Charitas
Plaats Bolsward
Provincie Friesland
Begindatum 1896 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Voornamelijk lijkt het doel dezer vereeniging wering van bedelarij en voorkoming van armoede; zij wijdt zich voorts aan de zoogenaamde stille armoede.' (Blankenberg)

Activiteit

'De uitdeelingen hebben voornamelijk in natura plaats. Noch aanvang, noch duur, noch bedrag der bedeeling is vast bepaald. Men moet twee jaar in de burgerlijke gemeente gevestigd zijn om onderstand te genieten. De aanvragen zijn aan de bestuursleden te richten, die onderzoeken, beslissen en geregeld huisbezoek afleggen.'

Koninklijk Besluit 27 februari 1896
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 416.