Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij voor Moederlijke Liefdadigheid, afdeling Zaandam

Naam Maatschappij voor Moederlijke Liefdadigheid, afdeling Zaandam
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1835 (eerste vermelding)
Einddatum 1969 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan arme kraamvrouwen steun te verlenen

Activiteit

het verlenen van steun aan arme kraamvrouwen.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de beschrijving van de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de Maatschappij voor Moederlijke Liefdadigheid 1835-1969 wordt onder toegangsnummer PA 183 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad (inventaris, nog niet op de website van het Gemeentearchief te raadplegen; 0,64 m.).