Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen

Naam St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen
Opmerkingen over naam later 'van R.K. gevallen vrouwen'
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1987 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

redding van rooms-katholieke gevallen vrouwen

Activiteit

De vereniging trachtte haar doel te bereiken door het instandhouden van een doorgangshuis, een tussenstation, waar gevallen meisjes en vrouwen tijdelijk werden opgenomen om vervolgens in een geschikt gesticht te worden geplaatst, bijvoorbeeld van het Liefdewerk van de Goede Herder te Leiderdorp of Velp of van de Soeurs de la Miséricorde te Maastricht. Eventuele kinderen werden in Rotterdam uitbesteed. (Blankenberg)

Werkt samen met

Het Liefdewerk van de Goede Herder.

Bestuursleden

De vereniging kende een Heren- én een dames-bestuur:

In 1894 vormden de heren M.L.C. Driebeek als president, B.M.F.P. Eickholt als vice-president, C. Grewen als penningmeester, J.I. Slinkert als secretaris en vijf anderen het herenbestuur en de dames E. Grewen-Suijs als presidente, Voorendonck- Greve, Krul als magazijnmeesteresse, Bellini, Van Zon als secretaresse - en een tweetal anderen - het damesbestuur.

Mgr. Rector J. Bos was de 'commissaris des bisschops'.

In 1899 vormen de heren M.L.C. Driebeek als president, L.J.M. Krul als vice-president, C. Grewen als penningmeester, J.M. Slinkert als secretaris en een drietal anderen het herenbestuur en de dames Kraemer-van der Kun, als presidente, Krul als magazijnmeesteresse, Bellini, Van Zon als secretaresse en een tweetal anderen, het damesbestuur.

In de Pius-Almanak van 1903 wordt geen herenbestuur vermeld. Het damesbestuur bestaat dan uit mevr. Jos. F.M. de Groot-Van Casteel, presidente, mevr. Jos. Van Griendt -Van Meeuwen, vice-presidente, mevr. A. Gilissen-Van der Valk, mevr. Jos. Schuijt-Sneeuwen en mevr. P. Driebeek, secretaresse. (Pius-Almanakken)

Eigen gebouw (adres)

Een Doorgangshuis en een magazijn te Rotterdam in de Jonker Fransstraat 23. (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 22 mei 1884 nr. 34
Staatscourant

17-08-1884

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2642
Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 624.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 448-449

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 416 en 828.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 708.

ad laatste vermelding;

ontleend aan de archiefgegevens.

Archief

In het archief van het bisdom Rotterdam, dat onder nr. 3.18.01.02 wordt bewaard in het Nationaal Archief bevinden zich 'Stukken betreffende de Sint Magdalena Vereniging te Rotterdam inzake redding van gevallen RK vrouwen. 1884-1890, 1898, 1900-1911, 1913-1933, 1935-1943, 1 omslag.'

In hetzelfde archief bevinden zich onder toegangsnummer 3.18.81 stukken betreffende de 'Sint Maria Magdalena Vereniging; Rotterdam, 1932-1967, 1979-1987'.