Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Jacob

Naam St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Jacob
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van St. Jacob te Den Bosch

Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1946 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'armen te kleeden' in de parochie van St. Jacob

Activiteit

'armen te kleeden' in de parochie van St. Jacob

Afdeling van

de Bijzondere Raad van de St. Elisabeths-Vereeniging van Den Bosch.

Bestuursleden

Mevr. de Grez-Mahie, presidente in 1894, mevr. wed. Van der Ven-Spierings in 1899 en in 1903; mevr. wed. E. Suijs-Wertenbroek, secretaresse in 1894, mevr. Coppens-Sanders in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de eerste vermelding, zijn ontleend aan

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 520.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 331.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 679.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode

Archief

Het archief van de St. Elisabethsvereniging van de parochie St. Jacob 1906 - 1946 wordt onder toegangsnummer 102 bewaard in het Stadsarchief 's Hertogenbosch.